Ontwerp

Projecten worden ontworpen met mbv Tekla Structures 2019.  Dankzij dit programma kunnen we rechtstreeks tekenen in 3D en hebben we van begin tot eind van het ontwerpproces een duidelijk overzicht van de gemaakte tekening.  Het 3D ontwerp genereert automatisch aanzichten en materiaallijsten.  Bovendien  kunnen we op een zeer efficiënte manier wijzigingen aanbrengen die onmiddellijk in alle aanzichten worden aangepast.  Doordat het 3D model volledig parametrisch wordt opgebouwd, kunnen alle aanpassingen heel snel worden doorgevoerd.

3D tekeningen zorgen voor een aanschouwelijke en accurate voorstelling van de te verwachten constructies.  Hierdoor zijn we in staat om samen met de opdrachtgever te ontwerpen: klanten kunnen productiegerichte opmerkingen en andere ideeën aangeven.

Werkplaatstekeningen worden hiermee op een realistische manier opgemaakt: passingen, toleranties, ruwheden, materialen, … worden op een praktijkgerichte manier toegepast.

Dankzij onze voorstudies krijgen we samen met de klant  een duidelijk zicht op de duur en werkuren van het project, eventuele latere problemen tijdens het ontwerp- of productieproces, mogelijke moeilijkheden en risico’s, technische aspecten,… die kunnen leiden tot wijzigingen in het concept, budget,… .